Mūsų siūlomi maršrutai
Mūsų siūlomi maršrutai yra Aukštaitijoje. Taip pat norėtume pažymėti, kad maršrutų informacija yra pastoviai atnaujinama! Nauji vietų aprašymai ir foto, jūsų patogumui ;)
Mūsų naudojama įranga
Klientams siūloma, baidarių įranga.

Maršrutai

Žygis Sartų Regioniniu Parku

Žygis Sartų Regioniniu Parku

Istorija

Dusetų miestas įsikūręs Sartų ežero pietiniame krante (Zarasų r.), prie Šventosios upės. Seniūnijos centras (823 gyventojai). Yra Kazio Būgos gimnazija, Dusetų specialioji mokykla, muzikos mokykla, paštas, dailės galerija, vaistinė. Gimnazijoje įkurtas kraštotyros muziejus. Švenčiasusios Trejybės bažnyčios (pastatyta 1888 m.) Varpinė ( XVIII a. II pusė) - architektūros paminklas. Bažnyčioje yra vertingų dailės kūrinių. Paminklai kalbininkui Kazimierui Būgai, 1831 m. sukilimo veikėjai Emilijai Pliaterytei. 1989 m. atstatytas Nepriklausomybės paminklas.Dusetų kapinėse palaidota grupė Lietuvos kariuomenės savanorių.

Dusetos išaugo iš kaimo, priklausiusio didikų Radvilų Dvarui. 1519 m. pastatya bažnyčia ( neišlikusi), minimas miestelis. XVI a. jame įstaigta parapinė mokykla. XVIII a. - 1831 m. miestelis su dvaru priklausė didikams Pliateriams. 1831 m. E.Pliaterytė suorganizavo sukilėlių būrį kuris buvo užėmęs Zarasus. XX a. I pusėje Dusetas buvo valsčiaus 1950 - 1959 m. - rajono centras. 1811 m. buvo 907, 1923 m. -  1164, 1959 m. - 1806 gyventojai.


Maršrutas

Plaukiame aplink ežero prisilaikydami dešiniojo kranto, bet nebūtinai pakrante - ežeras toks didelis, jog ir plaukiant jo vidurimi jo įlankomis susidarys per 60 km kelio. Už kokių 4 km pirplaukiame pirmą sąsiaurį (į vakarus nuo jo tesiasi Kalbutiškių įlanka, bet į ją tuo tarpu neužsukame). Dar už 4 km priplaukiame gyvenamą Dumblinės salą. Už jos - vėl sąsiauris, vos kokių 150 m pločio. Apiplaukiame ties sąsiauriu ežere esantį pusiasalį, toliau kitą sąsiaurį įsiterpusi dar giliau į ežerą. Čia plačiausia ežero vieta: dangus, vanduo ir žaliuojantys krantai susilieja į nepaprasto grožio reginius. Rytiniame krante - Zaduojos kaimas; jame privati turistinė stovyklavietė. Priplaukiame Didžiąja salą. Ties ją rytiniame ežero krante - Velikuškių kaimas ( iš ežero matyti tiltelis prie maudyklėlės ir pakrante kelios isikūrusios sodybos). Jame verta išlipti, aplankyti už 1 km į šiaurę nuo kaimo, Sartų ežero rytinio kranto kalvoje esantį Velikuškių piliakalnį.  Jo šlaitas nuo ežero pusės status, 18 - 19 m aukščio, o rytinis ir pietinis šlaitai nuo arti, nuolaidūs. Piliakalnis buvo įtvirtintas, jį juosė 3 grioviai, pylimas. Papėdėje buvo didelė (~1 ha ploto) gyvenvietė. Joje ir piliakalnyje žmonių gyventa nuo II tūkstantmečio pr. Kr. pabaigos iki I tūkstantmečio pirmųjų amžių. Piliakalnį 1933 m. ištyrė archeologas Petras Tarasenka. Rasta daug akmeninių, kaulinių, raginių, žalvarinių, geležinių įrankių, sidabrinių ir žalvarinių papuošalų (dauguma jų laikomi Kauno karo ir Šiaulių ,,Aušros" muziejuose). Nuo Velikuškių piliakalnio atsiveria puikūs vaizdai į Sartų ir Zalvės ežerus bei jų apylinkes. Velikuškių kaime, prie ežero, yra patogiai įrengta stovyklavietė.

Nuo Velykuškių plaukiame į rytus, į Bradesių įlanka. Tai nebe gražiausia ežero dalis. Jos gale yra pratekas i Zalvės ežerą. Šios vietos nuo seno buvo tankiai apgyvendintos - čia buvo istorinės baltų žemės Sėlos pietinis pakraštys. eliškos kilmės yra daugelis šio krašto vietovardžių, ypač vandenvardžių: Zalvė, Zaduojys, Samavas, Asavas, Zarasai... Nuo XIII a. pradžios šį kraštą valdė lietuvių kunigaikščiai; jį dažnai niokavo kalavijuočiai, Livonijos ordinas. Tų kovų liūdininkai - gausūs Rokiškio, Utenos, Zarasų rajonų piliakalniai ( Bradesių, Velikuškių salos Mičiūnų, Miulėnų, Maniuliškių, Kuklių, Galubiškių, palei Dusetas - Marciniškių, Morkunų, Varniškių, Betiškių, Jatkuniškių, Narkyčių ir visokių kitokių).

<< Visi maršrutai